Szukaj
  • Horse News

Apel szkoleniowców powożenia i prośba o podpisanie wnioskuDo naszej redakcji wpłynął kolejny list otwarty, zainicjowany przez Podkarpacki Związek Jeździecki, adresowany do Zarządu PZJ i Rady Szkolenia Jeździeckiego PZJ.

Wszystkie osoby związane z konkurencją powożenia, zgadzające się z treścią poniższego wniosku, prosimy o podpisanie tego pisma i przesłanie mailem lub listownie na adres PZJ:

pzj@pzj.pl lub Polski Związek Jeździecki ul. Gilarska 5, 03 – 589 Warszawa.

DZIĘKUJEMY za zaangażowanie w rozwój konkurencji powożena w Polsce.


(tekst do druku w załączniku na dole strony)


28.01.2021r.


Polski Związek Jeździecki

Rada Szkolenia Jeździeckiego PZJW imieniu środowiska powożeniowego tj. zawodników, klubów sportowych oraz szkoleniowców związanych z tą konkurencją, zwracamy się z wnioskiem o przywrócenia uprawnień instruktora sportu w powożeniu.

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie uzyskiwania uprawnień szkoleniowych nie dają możliwości zapewnienia kadry szkoleniowej w zakresie sportu zaprzęgowego. Likwidacja uprawnień instruktora szkolenia podstawowego PZJ uchwałą Zarządu PZJ nr U/2895/6/Z/2020 z dnia 13.07. 2020 r. przyczyniła się do pogorszenia już i tak złej sytuacji związanej z rozwojem powożenia w Polsce. Na dzień dzisiejszy nieliczne utworzone sekcje sportowe w zakresie powożenia dzieci, juniorów oraz seniorów zostały pozbawione szkoleniowców bez możliwości pozytywnego rozwiązania tego problemu. Zostały pozbawione możliwości korzystania z dofinansowań ze środków publicznych na sport zaprzęgowy – które to przyznawane są zgodnie z ustawą o sporcie.

Obecnie wzrasta zainteresowanie uprawianiem powożenia przez dzieci, młodzież jak również przez osoby dorosłe. Mając na uwadze „świadome” uprawianie jeździectwa w tym dbanie o dobro konia a przede wszystkim bezpieczeństwo wnioskujemy o stworzenie podstawowych warunków rozwoju tej konkurencji – zapewnienie KOMPETENTNEJ KADRY SZKOLENIOWEJ. Osoba kompetentna w tym zakresie to osoba, która zdobyła wiedzę podczas szkolenia zawodowego, na podstawie doświadczenia oraz aktualnej aktywności związanej z uprawianiem sportu zaprzęgowego. Mając to na uwadze jeszcze raz wnioskujemy o:

· stworzenie przepisów umożliwiających zwiększenie kadry szkoleniowej w zakresie uprawiania sportu zaprzęgowego – przywrócenie instruktora sportu w powożeniu,

· stworzenie, dla instruktorów szkolenia podstawowego zajmujących się szkoleniem w konkurencji powożenia, możliwości podniesienia swoich kwalifikacji jeżeli PZJ uważa je za niewystarczające w tym zakresie (ścieżka skrócona),

· do czasu rozwiązania tego problemu przedłużenie uprawnień ISP celem zapewnienia szkoleniowców dla działających przedmiotowych sekcji sportowych,

· wpisanie na listę wykładowców/promotorów w zakresie powożenia osób posiadających uprawnienia instruktora sportu/trenera w powożeniu (4 osoby w Polsce)

· dla osób posiadających min.2 klasę sportową w powożeniu lub złotą odznaką specjalistyczną w powożeniu a nie będących do tej pory szkoleniowcami PZJ stworzenie możliwości ubiegania się o tytuł instruktora sportu w powożeniuPismo do RSJ- powożenie w Polsce-28.01
.2
Download 2 • 15KB


81 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie